FAQ

Heeft u vragen?

Neem alvast een kijkje in onze FAQ
Indien u uw vraag hier niet kan terugvinden kan u ons gerust contacteren.

Art. 1730, § 3 BW bepaalt dat een plaatsbeschrijving voor huurovereenkomsten verplicht is en dit sinds 18 mei 2007.

Een plaatsbeschrijving moet voldoen aan een aantal wettelijk vastgelegde eisen.

Het document dient in de eerste plaats omstandig te zijn. Dit wil zeggen dat er sprake moet zijn van een woordelijke, gedetailleerde en objectieve beschrijving van alle ruimtes met oog voor alle bijzonderheden en kenmerken.

Verder dient het document tegensprekelijk te worden opgesteld. Alle partijen moeten het afgewerkt exemplaar ondertekenen voor akkoord.

Als laatste vernoemd de wetgever dat een plaatsbeschrijving gebeurt voor gemeenschappelijke rekening. Zowel huurder als verhuurder betalen elk de helft van de factuur.

Een plaatsbeschrijving in een bemeubeld pand is zeker geen probleem. Echter moet u er wel rekening mee houden dat de expert in een bemeubeld pand zelf geen meubels of andere materialen zal verplaatsen en dat sommige kenmerken hierdoor niet zichtbaar kunnen zijn.

Bij plaatsbeschrijvingen voor intrede huur, verkoop en verbouwingen is het niet noodzakelijk om aanwezig te zijn tijdens de opname van het dossier. Later bij de overdracht van het dossier is de aanwezigheid van beide partijen wel noodzakelijk zodat wij het opgemaakte dossier samen kunnen overlopen.

Bij een plaatsvergelijking bij uittrede huur is het wel noodzakelijk dat zowel huurder als verhuurder aanwezig zijn tijdens ons bezoek. Hierbij wordt het dossier ter plaatse opgemaakt en ondertekend.

Art. 1731 §1 BW : Indien er geen omstandige plaatsbeschrijving is opgemaakt, wordt vermoed dat de huurder het gehuurde goed ontvangen heeft in dezelfde staat als waarin het zich bevindt op het einde van de huurovereenkomst, behoudens tegenbewijs, dat door alle middelen kan worden geleverd.

Wanneer wij ter plaatse komen voor de opname van uw dossier, zullen de meterstanden van elektriciteit, gas en water worden genoteerd. Wij zullen ook steeds de noodzakelijke overnamedocumenten ter beschikking hebben. De originele documenten worden steeds achtergelaten bij de nieuwe huurder van het goed. Deze dient deze ingevulde overnamedocumenten te bezorgen aan de desbetreffende leveranciers naar keuze.

Onze dossiers worden steeds op digitale wijze afgeleverd en bewaard. Na ondertekening en betaling van de factuur ontvangt u uw verslag per mail. Op vraag blijft een exemplaar op papier nog steeds mogelijk.

De facturen worden steeds in tweevoud opgemaakt. Zowel huurder als verhuurder, koper als verkoper zullen de helft van de kostprijs dragen.

Deze is bij wet niet verplicht. Echter is dergelijk document noodzakelijk tot het bepalen van eventuele huurschade op het einde van de huurovereenkomst.

Niet gevonden wat u zocht?

Aarzel niet